Skład stałych Komisji Rady Miejskiej

SKŁAD KOMISJI
 

 

KOMISJA REWIZYJNA

    Rafał Balcerzak - Przewodniczący Komisji
    Czesława Dudek
    Maksymilian Grzyb
    Grzegorz Mońka
     Marian Rutkowski

     

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU I USŁUG

 

    Mateusz Kluba
    Bożena Kozak

    Dariusz Pilśniak
    Tomasz Rakowski
    Mariusz Trawiński

  KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

    Rafał Balcerzak
     Bożena Kozak
    Roman Kudelski
    Damian Pilarz
    Tomasz Rakowski

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

     Wojciech Droś
     Maksymilian Grzyb
     Roman Kudelski
     Mariusz Trawiński
     Kamil Wiecha

     

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


     Alicja Chęcińska
     Mateusz Kluba
     Damian Pilarz

     Dariusz Pilśniak
     Marian Rutkowski

     

KOMISJA ROLNICTWA, PRZEMYSŁU, ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

     Alicja Chęcińska
     Wojciech Droś
     Czesława Dudek
     Grzegorz Mońka
      Kamil Wiecha