Polityka prywatności serwisu krzepice.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: , 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, NIP: 574-13-91-048, REGON: 000529019
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Grzegorz Pietruszka, kontakt: g.pietruszka@odo-iod.pl, email:
 3. Operatorem serwisu www jest Urząd Miejski w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, NIP: 574-13-91-048, REGON: 000529019.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com Spółka Jawna, 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984, KRS: 0000325599.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych,
   4. ograniczenia ich przetwarzania,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 08:03:23, a zakończono o godz. 10:33:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (08:03:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (08:04:00)

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (08:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marlena Brodziak


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (08:07:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. (08:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (08:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 3.016.2018 (08:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • PRZECIW (1):
  Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 (08:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.017.2018 (08:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Kudelski


6. Projekt budżetu gminy na 2019 rok. (08:19:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem (08:19:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (08:28:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (08:41:00)

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (08:45:00)

Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza do uchwały budżetowej (08:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek

Głosowanie nad wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetu wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji (08:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu bez zmian do uchwały budżetowej (08:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz

Głosowanie nad Dz.851, rozdz.85154 przedstawione przez Skarbnika w celu dostosowania uchwały budżetowej do wydatków uchwały Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (08:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (09:09:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.018.2018 (09:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026. (09:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Rakowski

Głosowanie nad uchwałą nr 3.019.2018 (09:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak


8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. (09:16:00)

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu (09:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 3.020.2018 (09:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak


9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. (09:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.021.2018 (09:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (09:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.022.2018 (09:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (09:28:00)

Głosowanie nad kandydaturą (09:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski

Głosowanie nad uchwałą nr 3.023.2018 (09:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski


12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwała nr 3.024.2018 (09:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.025.2018 (09:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Barbara Pilarz, Czesława Dudek


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019. (09:34:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.026.2018 (09:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka


15. Sprawozdania, informacje: (09:36:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2018 roku. (09:36:00)


16. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (09:57:00)


17. Zamknięcie obrad. (10:33:00)


Zakończono sesję (10:33:16)