Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji obchodzonego  w dzisiaj Dnia Sołtysa pragnę w imieniu własym i pracowników Urzędu Miejskiego złozyć wszystkim Sołtysom i Zarządom Osiedli życzenia dalszej owocnej społecznej pracy na rzecz jednostek pomocniczych Gminy Krzepice. Dziękujemy za nieustanne wspieranie organów gminy czyli Rady Miejskiej i Burmistrza Krzepic w wypełniu zadań samorządowych dla dobra naszej lokalnej społeczności. Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Z poważaniem

Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic