Mobilny Punkt Informacyjny w Krzepicach

Od 1 lutego 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”. Swym zasięgiem projekt obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.

 Projekt jest skierowany do 50 kobiet i 40 mężczyzn w wieku do 30 roku ż