W dniu 29 maja 2021 r. firma "EKO-SYSTEM BIS" rozpocznie rozstawianie pojemników na popiół i żużle z palenisk domowych

            Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice* od 1 lipca 2021 r. właściciele nieruchomości dodatkowo zobowiązani będą do selektywnej zbiórki odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych. Termin odbioru tego rodzaju odpadu będzie przypadał jeden raz w miesiącu lipcu, październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu i kwietniu.

Informujemy, iż w dniu 29 maja 2021 r. (sobota) na terenie Gminy Krzepice na nieruchomościach zamieszkałych firma „EKO-SYSTEM BIS” Sp. z o.o. Sp.K. w Konopiskach rozpocznie rozstawianie koszy o pojemności 240l przeznaczonych na odpady segregowane – POPIÓŁ.

 

W pojemnikach przeznaczonych na POPIÓŁ gromadzimy wyłącznie popioły i żużle z palenisk domowych!

 

Prosimy o zapełnianie koszy na POPIÓŁ do 2/3 pojemności. W przypadku wytworzenia większej ilości popiołu i żużli z palenisk domowych prosimy o ich wystawianie dodatkowo przy koszu w terminie wywozu popiołu, natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) w przypadku większej ilości wystawiamy przy koszu na odpady zmieszane w terminie ich wywozu.

 

Prosimy nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, co może spowodować spalenie kosza. W takim przypadku właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami za zniszczenie pojemnika.

 

                                                                                                                   Burmistrz Krzepic

                                                                                                                   Krystian Kotynia

 

 

*  Uchwała Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dn. 05.05.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3954)

 Uchwała Nr 25.205.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dn. 23.03.2021 r. z sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 2063)