Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2021 r.(rok szk. 2020/2021)

  1. Informuję, że  w lipcu 2021 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach
  2. W sierpniu 2021 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach.
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec będą realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 18 maja 2021 r. skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkola.
     

 

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic