Program "Czyste Powietrze"

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych można uzyskać w ramach Programu "Czyste Powietrze" za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html