Terminy płatności i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia  do Urzędu Miejskiego w Krzepicach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwartalnych terminach (za trzy miesiące):

  • za styczeń, luty, marzec  -  do 20 marca każdego roku;
  • za kwiecień, maj, czerwiec - do 20 czerwca każdego roku;
  • za lipiec, sierpień, wrzesień - do 20 września każdego roku;
  • za październik, listopad, grudzień - do 20 grudnia każdego roku.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy: BS Krzepice 43 8250 0003 2000 0000 0042 0122 (obowiązuje od 6 września 2019 r.), w kasie BS w Krzepicach lub przekazem pocztowym.

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wykonywaniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów wynosi 19,00 zł za jedną osobę na miesiąc.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 38,00 zł.

 

Zmiana od 1 lipca 2020 r.

Od 01.07.2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 22,00 zł  za jedną osobę miesięcznie.

Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniesie 44,00 zł za jedną osobę miesięcznie.