ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZEPICACH

Szanowni Mieszkańcy, interesanci Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach informujemy, że od dnia 10 września 2020 bezpośrednia obsługa interesantów będzie prowadzona w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 14.00
wtorek:  9.00 – 16.00
środa: 8.00 – 14.00
czwartek: 8.00 – 14.00
piątek: 8.00 – 14.00

 z zachowaniem rygorów sanitarnych:

  • obowiązkowa osłona na usta i nos,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk  przed wejściem na teren Urzędu,
  • zachowanie 2 m odstępu pomiędzy interesantami (oraz pracownikami Urzędu),
  • ze względu na wielkość pomieszczeń w jednym pokoju może przebywać jeden interesant ,
  • pisma składamy do urny wystawionej w wejściu do urzędu na parterze,
  • ograniczona zostanie ilość interesantów jednocześnie przebywających na terenie Urzędu,
  • bezdotykowe mierzenie temperatury ciała (za zgodą interesanta)


W miarę możliwości apelujemy o  kontakt z urzędnikami elektronicznie lub telefonicznie.  Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (ePUAP i SEKAP). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem. Pisma będzie można również złożyć do urny wystawionej przy wejściu do urzędu.

Sekretariat – 343175172, 343175173, 343175024, 343175046 z możliwością przełączenia do wszystkich referatów

Wg. rodzajów spraw:

Wymiar podatków - 343999163

Kasa Urzędu - 343999161

Urząd Stanu Cywilnego - 343999169

Ewidencja Działalności Gospodarczej - 343999179

Dowody osobiste - 343999175

Ochrona środowiska - 343999165

Gospodarka odpadami – 343999166

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach- Sekretariat- tel. 343175720, 517947406

 

Ponadto prosimy o korzystanie usług online za Pomocą platformy e-PUAP  lub  SEKAP

 

Prosimy również o regulowanie należności czyli głównie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami za pomocą przelewów bankowych

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można dokonywać bez prowizji w placówce banku Spółdzielczego w Krzepicach

 

Przypominamy numery kont:

KONTA BANKOWE:

43 8250 0003 2000 0000 0042 0122  - opłata za gospodarowanie odpadami - Urząd Miejski w Krzepicach

36 8250 0003 2100 0000 0042 0001 - wpłaty podatków i opłat lokalnych - Urząd Miejski w Krzepicach

41 8250 0003 2100 0000 7113 0001 - opłaty za udostępnienie danych osobowych - Gmina Krzepice