Ankieta inwentaryzacyjna - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Krzepic informuje, że Gmina Krzepice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Krzepice zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza,

  • siatka do owijania balotów,

  • sznurek do owijania balotów,

  • opakowania po nawozach,

  • opakowania typu Big Bag

mogą składać ankietę inwentaryzacyjną o w/w odpadach w terminie do 25.11.2019 r.

 

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Krzepice ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 34/ 31 75 172 wew. 31

 

                                                                                      

PDFAnkieta inwentaryzacyjna.pdf