Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - październik 2019 r.