Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krzepic ogłasza kolejny, piąty nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Nabór trwać będzie od 04 lutego do 22 lutego 2019r.

 

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, zmieniona uchwałą Nr 4.035.2019 z dn. 29.01.2019 r.

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa 15 września 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. 11 lub na stronie internetowej www.krzepice.pl.

 

Do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest 2015.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2015.pdf
PDFoswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci gospodarczej.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Krzepicach niezbędnych przy udzielaniu dotacji na usunięcie azbestu_2019.pdf