Komunikaty i ogłoszenia

 • UWAGA!!! NIECZYNNE PLACE ZABAW!

  19-03-2020 10:38

  Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie place zabaw na terenie naszej Gminy są nieczynne do odwołania.

  Prosimy o stosowanie się do zakazu.

   

   

 • Zawieszenie Gminnej linii komunikacyjnej

  15-03-2020 20:19
  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czasowo
  od dnia 16 marca do odwołania zawieszone zostaje funkcjonowanie Gminnej
  linii komunikacyjnej Dankowice Pierwsze - Dankowice Trzecie -
  Starokrzepice - Krzepice.
 • ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZEPICACH

  13-03-2020 13:07

  Szanowni Mieszkańcy, interesanci Urzędu Miejskiego w Krzepicach od dnia 25 maja 2020 wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów z wymogiem zachowaniem rygorów sanitarnych:

  • obowiązkowo osłona na usta i nos,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk  przed wejściem na teren Urzędu,
  • zachowanie 2 m odstępu pomiędzy interesantami (oraz pracownikami Urzędu),
  • ze względu na wielkość pomieszczeń w jednym pokoju może przebywać jeden interesant ,
  • pisma składamy do urny wystawionej w wejściu do urzędu na I piętrze.
 • KOSZT PRZEKAZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA

  28-02-2020 13:23

  W ZWIĄZKU Z UCHWALONYM W DNIU 27 LUTEGO 2020 R. "PROGRAMEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W 2020 R." INFORMUJĘ, ŻE KOSZT JAKI PONOSI GMINA KRZEPICE Z TYTUŁU PRZEKAZANIA 1 SZTUKI BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT TO 1722 ZŁ BRUTTO. RYCZAŁT ZA GOTOWOŚĆ SCHRONISKA NA PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA W PRZYPADKU MIESIĄCA, W KTÓRYM GMINA NIE DOKONA ŻADNEGO ZGŁOSZENIA TO 369 ZŁ BRUTTO. KOSZTY PROGRAMU POKRYWANE SĄ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY.

  NA ROK 2020 W BUDŻECIE GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZABEZPIECZONE SĄ ŚRODKI W KWOCIE 30 884 ZŁ.

   

                                                                                                                                             BURMISTRZ KRZEPIC

                                                                                                                                             KRYSTIAN KOTYNIA

   

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

  20-02-2020 15:20

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej
  na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

  O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha
  i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.

  Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
  w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.

  Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa
  (do 5 pkt).

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA LASÓW

  20-02-2020 14:20

  OGŁOSZENIE

   

  Burmistrz Krzepic informuje, że w związku z realizacją zadania p.n. „ Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Opatów, Panki, Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka, Miedźno, Popów, Lipie.” od 19.02.2020 r. wykonywane są prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prace w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

   

                                                                                                                                    Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                     Krystian Kotynia