Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do wyrzucenia ma obowiązek oddać zużyte urządzenia zbierającemu tego rodzaju odpad.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać:

 • przedsiębiorcom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
  42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów
  Oddział Częstochowa
  Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
  42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a
  tel. 34/ 374-03-19

 • przedsiębiorcy podczas organizowanej co najmniej dwa razy w roku tzw. zbiórki „wystawkowej” sprzed posesji, o której właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni.

 • właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady do Punktu Zbiórki Odpadów, który jest zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

środa - od 12.00 do 18.00

sobota - od 8.00 do 15.00

 • sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, od którego kupuje się nowy sprzęt gospodarstwa domowego; sprzedawca zobowiązany jest przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt, w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (tzn. nowy za zużyty) i pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co nowy (a więc np. lodówka za lodówkę);

 • prowadzącemu punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna; prowadzący punkt serwisowy obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.


 

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady, szkoły, przychodnie, cmentarze itp.) powinien być odebrany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach umowy podpisanej z właścicielem takiej nieruchomości.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,
   42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94
   tel. 34/ 365-91-17

2. STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o.
   42-202 Częstochowa, ul. Bór 169
   tel. 34/ 365-91-17,  34/ 365-05-01

3 .P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak
   28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 46
   tel. 41/ 38 11 581

4. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
   42-274 Konopiska, Korzonek 98
   tel. 34/ 366-89-84

5. Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”
   42-274 Konopiska, Korzonek 98
   tel. 34/ 366-89-83

6. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta – Waldemar Strach
   42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1
   tel. 34/ 328-20-05, 34/ 329-92-29

7. Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
   42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów
   Oddział Częstochowa
   Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
   42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a
   tel. 34/ 374-03-19
   zakres działalności – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego

8. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
   42-200 Częstochowa, ul. Radomska 12
   tel. 34/ 362-72-30

9. Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM”
   Bożena Strach i Waldemar Strach Sp.J.
   42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1
   tel. 34/ 328-35-58,  34/ 328-20-05

10. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej
  42-160 Krzepice, ul. Targowa 19
  tel. 34/ 317-51-02