Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do wyrzucenia ma obowiązek oddać zużyte urządzenia zbierającemu tego rodzaju odpad.

 

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać:

 

 • przedsiębiorcom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów
Oddział Częstochowa
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a
tel. 34/ 374-03-19

 • przedsiębiorcy podczas organizowanej co najmniej dwa razy w roku tzw. zbiórki „wystawkowej” sprzed posesji, o której właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni.

 • właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00

 • sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, od którego kupuje się nowy sprzęt gospodarstwa domowego; sprzedawca zobowiązany jest przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt, w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (tzn. nowy za zużyty) i pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co nowy (a więc np. lodówka za lodówkę);

 • prowadzącemu punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna; prowadzący punkt serwisowy obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.


 

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady, szkoły, przychodnie, cmentarze itp.) powinien być odebrany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach umowy podpisanej z właścicielem takiej nieruchomości.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.001

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

tel. 34/ 365-91-17

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.002

STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

tel. 34/ 365-91-17, 34/ 365-05-01

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.004

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

42-274 Konopiska, Korzonek 98

tel. 34/ 366-89-84

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.006

PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7

tel. 34/ 328-20-05, 34/ 329-92-29

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.007

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor

42-244 Mstów, ul. Sadowa, Wancerzów

Oddział Częstochowa

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

42-202 Częstochowa ul. Ogrodowa 64a

tel. 34/ 374-03-19

zakres działalności – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.008

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18

Oddział w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Radomska 12

tel. 34/ 372 04 92

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.009

EKO-SYSTEM BIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7

tel. 34/ 328-35-58, 34/ 328-20-05

 

 1. numer rejestrowy 6232.RDR.010

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

42-160 Krzepice, ul. Targowa 19

tel. 34/ 317-51-02

 

9. numer rejestrowy 6233.RDR.016

ZOM STRACH Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa ul. Gminna 75

tel. 34/ 362 72 04

 

10. numer rejestrowy 6233.RDR.018

FCC Lubliniec Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec ul. Przemysłowa 5

tel. 34/ 353 13 02

 

11. numer rejestrowy 6233.RDR.019

FCC POLSKA Sp. z o.o.

41-800 Zabrze ul. Lecha 10

tel. 32/ 376 34 50

 

12. numer rejestrowy 6233.RDR.020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

26-008 Górno, Wola Jachowa 94A

tel. 41/ 302 37 74