Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2018r.

  1. Informuję, że  w lipcu 2018 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach
  2. W sierpniu 2018 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach (os. Kuźniczka). Zapisy dzieci na sierpień i lipiec są realizowane w macierzystym przedszkolu  do dnia 30 maja 2018 r.
  3. Z uwagi na względy organizacyjne oraz okres urlopowy w placówkach przedszkolnych proszę o korzystanie z opieki przedszkoli  przez rodziców pracujących.

 

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic