Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym